Доделени средствата за финансирање на проекти на здруженија и фондации од Буџетот на општина Неготино за 2022 година PDF Печати

Финансирање на проекти на здруженија и фондации по јавен повик
бр. 08-566/1, објавен на 10/08/2022 година

 

Здружение/фондација

 

ПРОЕКТ

 

Доделени  средства

 

 

 

1.

 

Здружение Доброволно противпожарно здружение ПОВАРДАРЕЦ - Неготино

МИСЛИ ПАМЕТНО, ДЕЛУВАЈ ЗЕЛЕНО: РЕЦИКЛИРАЈ!

 

30.000

 

2.

 

Пчеларско здружение

НЕГОТИНСКИ МЕД - Неготино

СОВРЕМЕНО ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ПЧЕЛНИ СТАНИЦИ

 

10.000

 

3.

 

Здружение на граѓани – Центар за помош на лица со ментален хендикеп ПОРАКА - Неготино

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ

ВО ДНЕВЕН ЦЕНТАР

 

60.000

 

 

4.

 

Здружение на граѓани АНТИГОНЕА БАЈКИНГ - Неготино

ФИТНЕС НА ОТВОРЕНО

20.000

 

 

5.

 

Здружение на граѓани ЕКОВИТА” – Неготино

 

ИНКУБАТОР ЗА ПРОЕКТИ

60.000

 

6.

 

Здружение Ловно друштво ВАРДАР - Неготино

ИЗГРАДБА НА ЧЕКИ, ХРАНИЛКИ И

ПРИХРАНА НА ДИВЕЧ

 

 

20.000

 

 

ВКУПНО                                                                                                                                                                                              200.000