Животна средина
БАРАЊЕ ЗА Б – ИНТEГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА PDF Печати

БАРАЊЕ ЗА Б – ИНТEГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА Друштво за производство, трговија и услуги “ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” ДОО, Врапчиште, Врапчиште

Барање

Л.И води  472-20

ИСКЗ “ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” ДОО, Врапчиште

Лабараториски извештај бр. 365-20

Лабараториски извештај бр. 366-20 

XII  Програма за подобрување

Прилози

 

 

 
Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ PDF Печати

ИЗВЕСТУВАЊЕ
за достапност на документ контролна листа на
План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино,
во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Неготино аплицираше со проект за реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино.
Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ “контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.
Документот “контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на веб страните на: Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на Општина Неготино (http://www.negotino.gov.mk/) на 25 Септември 2020.
Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Министерството за транспорт и врски

ESMP Checklist_ Project  Negotino_ENG_25.9.20_SPA.doc

ESMP Checklist_ Project  Negotino_MK_9.9.20_SPA.doc

Formular za komentari na dokument  za Negotino.doc

 

 
Мислење за ЛУПД за Г2 КО Пепелиште PDF Печати
Мислење за  ЛУПД за Г2 КО Пепелиште
 
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште PDF Печати
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште
 
Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1 PDF Печати
Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1
 
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1 PDF Печати
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1
 
Мислење PDF Печати
Мислење по финален извештај за стратегиска оцена на животната средина
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 Следно > Крај >>

Лист 1 од 5