Урбанизам
ОБЈАВА 01/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Печати
Објава бр.1 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРИВОЛАК ,ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Печати

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРИВОЛАК ,ОПШТИНА НЕГОТИНО

 
Извештај за стратегиска оцена на животната средина PDF Печати
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
ЛУПД ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС - СЕПАРАТНА ПОСТРОЈКА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА КП БР.65,КО
КУРИЈА,
ОПШТИНА НЕГОТИНО
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА PDF Печати
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА

Измени и дополнување на урбанистички план вон населено место
ДУБРОВО - ТРЕМНИК
 
<< Почеток < Пред 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следно > Крај >>

Лист 19 од 20