Урбанизам
Измена и дополна на ДУП за УЗ 7 дел од УБ 7.3 општина Неготино (помеѓу ул.„Станко Франц Пипан“, „Пано Калајџиски“ и „Дојранска“) PDF Печати
Измена и дополна на ДУП за УЗ 7 дел од УБ 7.3 општина Неготино (помеѓу ул.„Станко Франц Пипан“, „Пано Калајџиски“ и „Дојранска“)
 
Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г2‐Лесна и Незагадувачка Индустрија на КП 2469/3 и КП2469/4 Ко Неготино, Општина Неготино PDF Печати
Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г2‐Лесна и Незагадувачка Индустрија на КП 2469/3 и КП2469/4 Ко Неготино, Општина Неготино
 
Измена и дополна на ДУП „Партизанска“ за една градежна парцела (ГП Б.85)- дел од УЗ 7 PDF Печати
Измена и дополна на ДУП „Партизанска“ за една градежна парцела (ГП Б.85)- дел од УЗ 7
 
Измена на ДУП за една градежна парцела на КП бр. 10197 КО Неготино, општина Неготино PDF Печати
Измена на ДУП за една градежна парцела на КП бр. 10197 КО Неготино, општина Неготино
 
<< Почеток < Пред 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следно > Крај >>

Лист 13 од 20