ТД 05-189 PDF Печати

Почитувани,

Во врска со О Д Л У К А бр. 05-189/1 на градоначалникот на општина Неготино за утврдување на потреба од јавна  набавка од  УСЛУГИ (SERVICES)  општина Неготино објавува комплетно тендерско досие 05 – 189/4 за надворешна експертиза- за организирање на работилници за обука на лица за подршка на вработувања во туризмот: обука во траење од 1 месец за управување со дестинацијата за 20 лица, обука во траење од 1 месец за организирање на настани за 20 лица, обука во траење од 1 месец за градење на вештини за туристички водичи за 20 лица за потребите на проектот  WINE –UP”,согласно Договорот за грант бр. wine-up –CN2-SO1.3-SC052 од 08.10.2021 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,ИПА 2014-2020 Cross Border Programme Greece-Republic of North Macedonia”.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 01.04.2022 (Петок)  до 16:00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

Целосната тендерска документација е исто така достапна и на : http://www.negotino.gov.mk/ 

Pokana blank.pdf

1 - Instructions to tenderers .doc

2 - Tender submission form .doc

3 - Contract (draft) .doc

a14_declaration_honour_en .doc

 

 
Банер

е - градежна дозвола

     Законски акти и упатства 

ЈАВЕН ПОВИК

Финансиски индикатор

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Банер

Програма општинско-корисна работа

Пребарување

Кој е онлајн

Има 4 гости присутни